Bij een show of keuring wordt ernaar gestreefd een dier zo goed mogelijk voor te brengen. Het is daarbij van belang dat het dier zich zo optimaal mogelijk beweegt. Ter voorbereiding op een show of keuring kan osteopathie een ondersteuning zijn om een dier losser in zijn lichaam te laten bewegen. Daarnaast kan een dier dat zich beter beweegt ook stabieler reageren op de stress en spanningen die een show of keuring met zich mee kunnen brengen.