Een bevalling is voor moederdier een ingrijpende gebeurtenis en fokkers/eigenaren hopen dat alles goed gaat. Om het jonge dier een zo goed mogelijke start te geven en het moederdier een zo voorspoedig mogelijk herstel, wordt steeds meer een beroep gedaan op een dierenosteopaat voor een osteopathische preventieve check-up van moeder en veulen/pup/kitten. Daarnaast kan worden gedacht aan de volgende zaken waarbij een behandeling aan te bevelen valt:

–      Moeilijke/late/staande bevalling

–      Beknelling/bevalling met hulp

–      Darmkrampen/stofwisselingsproblemen

–      Standafwijkingen benen

–      Coördinatie problemen

–      Moeilijk herstel moederdier

–      Onrustig of erg rustig veulen/pup/kitten

–      Interne stress

–      “scheve schedels” jonge dieren

De osteopatische benadering/behandeling van een (pasgeboren) jong dier is te vergelijken met een baby. Hierbij worden “zachte” manuele technieken toegepast.

Daarnaast wordt er uitleg gegeven aan de eigenaar over de nazorg van een behandeling.

Ten slotte wordt deze variant aangeboden om meer eigenaren/fokkers/ruiters bewust te maken met belang van een goede start van een jong dier en de impact op het moederdier.